Mobbing og trakassering

Vi jobber aktivit og samarbeider om et best mulig psykososialt miljø for elevene på Valler.

Valler har en egen plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø. Følgende hovedpunkter beskrives i planen:

Hva menes med et godt fysisk og psykososialt miljø?
Definisjoner på krenkende ord og handlinger.
Forebygging og holdningsskapende arbeid.
Avdekking og rutiner for oppfølging.
Håndtering.
Meldeskjema for bekymring om elevers psykososiale miljø. 

Les hele planen for å sikre elevene ved Valler et godt psykososialt miljø

Last ned meldeskjema for bekymring om elevers psykososiale miljø