Universitetsskole

Valler vgs er plukket ut til å være en av Universitetet i Oslos universitetsskoler i perioden 2018-2022.

Samarbeid

En universitetsskole har et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo. Målet er å bygge ned skillene mellom høyere utdanning og skolene, utvikle kvaliteten på undervisningen for både elever og studenter og legge til rette for forskning på og i skolene.

Kriteriene for å bli universitetsskole er at skolene er faglige og pedagogiske foregangsskoler, systematisk i sin tilnærming til FoU-arbeid og interesserte i samarbeid om utviklingen av lærerutdanningen.

Det blir et spennende samarbeid, sier rektor ved Valler Berit Hetland. Vi ser på dette som en flott mulighet til å videreutvikle oss som skole. 

Pedagogisk og faglig utvikling

Vallers satsingsområder er tett knyttet til pedagogiske utviklingsområder som gir mer læring for eleven. Vi har over flere år hatt prosesser for å forstå hvordan vi kan jobbe med formativ vurdering som gir økt læringsutbytte. Vi fokuserer på egenvurdering og den gode fagsamtalen og har stor tro på at gode relasjoner mellom lærere og elever gir trygghet og faglig utvikling for den enkelte elev.

Vi legger også stor vekt på organisert samarbeid mellom lærerne ved skolen, sier Berit Hetland videre. Dette blir meget viktig fremover i forbindelse med implementering av fagfornyelsen og de nye læreplanene som kommer.

Forskning og utvikling

Når det gjelder FoU-arbeid har vi flere spennende prosjekter gående på Valler. Vi samarbeider tett med Olav Schewe i Educas om studieteknikk. At elevene "lærer å lære" mener vi har stor betydning på kort og lang sikt. Ikke minst blir dette viktig i fremtidige universitetsstudier, der pensumet er stort og kravet til selvstendighet er enda større enn på videregående, sier rektor Berit Hetland. Educas er støttet av Norsk forskningsråd og har nylig innledet et samarbeid med den annerkjente pedagogen Barbara Oakly som er professor ved Oakland University. Hun vil besøke Valler høsten 2018 og presentere sin forskning.

I tillegg har to lærere ved Valler utviklet læreplanen i et helt nytt fag. De hadde en ide om at elevene i videregående trengte et eget fag i programmering og modellering, for å være bedre rustet til fremtidige studier på universitet og høyskole. Læreplanen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet og Valler tilbød faget for første gang i skoleåret 2017/18.

Verdt å nevne er også skolens samarbeid med realfagsmiljøet på Simula. Her legger vi blandt annet opp til hospitering i et forskningsmiljø.

Samarbeid om utvikling av lærerutdanningen

Valler har lang tradisjon for å ha lærerstudenter fra UiO og andre høyskoleinstitusjoner. Vi ser på det som en viktig del av det å være en skole i utvikling, forteller rektor Hetland. I tillegg har vi to erfrane lærere på Valler som er direkte knyttet til arbeid med lærerutdanningen. Andreas Drolsum Haraldsrud skal neste år ha 20% stilling ved CCSE og jobbe med klasseromsforskning og spesielt effekten av programmering i ulke fag, mens Abdul Moeed Mohammad er knyttet opp til matematikkundervisningen ved lektorprogrammet på UiO.

Les mer om universitetsskoleprosjektet på UiO,s nettsider