Samarbeid mellom skole og hjem

Valler videregående skole ønsker en åpen dialog med foreldre/foresatte. Et godt samarbeid mellom hjem og skole fremmer elevenes læring og vi inviterer foreldre til å komme med tilbakemeldinger til skolens ledelse og lærere via e-post.

Kontakt med skolen

Har du spørsmål til ledelse, rådgivere, kontaktlærere eller faglærere. Her finner du kontaktinformasjon til ansatte på Valler

Kontaktlærer

Alle elever er knyttet til en kontaktlærer. Kontaktlæreren tar gjerne i mot henvendelser fra foreldre/foresatte og svarer på spørsmål som gjelder skole og skolegang. I de tilfeller der skolen har behov for kontakt med hjemmet, er det viktig at skolen har riktig kontaktinformasjon. Denne gis på et kontaktskjema som fylles ut ved skolestart av eleven selv.

Kontaktmøter på Valler

August/september
Foreldre/foresatte til elever på Vg1 inviteres kort etter skolestart til et informasjonsmøte om skolen og arbeidet i fag og klasser.

Oktober
Foreldre til elever på Vg3 inviteres til et informasjonmøte om avslutningsåret på Valler.

November
Foreldre/foresatte til elever på Vg1 og Vg2 inviteres til et informasjonsmøte aktuelle aktiviteter og status på trinnet. Valg av programfag er et hovedtema.

Samtaler med kontaktlærer
Foreldre/foresatte til elever på Vg1 og Vg2 inviteres til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen. Elevens fravær, orden og atferd vil også bli tatt opp. Dersom det er spørsmål knyttet til faglig progresjon i enkeltfag, kan den aktuelle faglæreren kontaktes på e-post.

Samtalen på Vg2 foregår på høsten før elevene fyller 18 år. På Vg1 foregår samtalene i månedsskiftet januar-februar. Melding om nøyaktig tidspunkt sendes foreldre/foresatte på e-post.