Informasjon fra kontaktmøter

Her finner du informasjon og presentasjoner fra kontaktmøter på Vg1, Vg2 og Vg3 på Valler

Lysbilder fra kontaktmøte Vg2 tirsdag 5.november 2019 (PPTX: 8.0 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg3 torsdag 17.oktober 2019 (PPTX: 6.9 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg1 tirsdag 8.oktober 2019 (PPTX: 13.3 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg1 mandag 26.august 2019 (PPTX: 3.9 MB)

Åpen dag 14.januar 2019 (PPTX: 5.4 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg2 tirsdag 6.november 2018 (PPTX: 13.4 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg3 torsdag 18.oktober 2018 (PPTX: 2.9 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg1 tirsdag 9.oktober 2018 (PPTX: 8.5 MB)

 

Ungdataundersøkelsen - Bærum 2019 (PPT: 6.8 MB)

Ungdata-undersøkelsen 2017 - Valler vgs  (PPTX: 2.6 MB)