Pedagogisk profil

Les vår brosjyre om Vallers profil

 

 

Dette møter du som elev i undervisningen på Valler

Et læringsmiljø preget av åpenhet, trygghet og deltakelse
Positive lærere som er dyktige fagpersoner og tydelige klasseledere.
En kombinasjon av tradisjonelle og moderne læringsmetoder.
Et læringstrykk som gir de beste faglige reultater.
Faglig utvikling ved bruk av digitale verktøy.
Arbeidsro når du trenger det, engasjement og diskusjon når det er naturlig.
God vurderingspraksis med fokus på faglig utvikling.
"Vallers kanon", som gjennom ekskursjoner og aktiviteter på skolen ivaretar allmenndannelsen og øker kunnskapen om norsk kultur og historie.
Godt samarbeid mellom skolens ledelse og elevrådet for å ivareta et best mulig miljø på skolen.