Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler skal være en skole som gir den enkelte elev identitet og tilhørighet.

Vår ambisjon er å holde det beste ved begrepet allmenndannelse i hevd. Vi ønsker å vise at kulturarven utgjør en vesentlig bakgrunn for å forstå både dagens virkelighet og oss selv. Derfor vil vi legge vekt på at elevene skal få et aktivt forhold til kulturarven, som kunst, musikk, litteratur, filosofi, religion og naturvitenskap. Samtidig må vi være åpne for at fremtiden stiller oss overfor nye tenkemåter og utfordringer.