Studiespesialisering

Valler vgs er en rendyrket skole for utdanningsprogrammet studiespesialisering. Med ca. 190 elever på hvert årstrinn har vi gode muligheter for å tilby elevene stor bredde i fag og fagkombinasjoner. Tre år på Valler gir deg generell studiekompetanse og muligheten for å studere videre på universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Obligatoriske fellesfag 

Fellesfag Vg1
Engelsk 5t.
Geografi 2t.
Kroppsøving 2t.
Matematikk (P eller T) 5t.
Naturfag 5t.
Norsk 4t.
Samfunnsfag 3t.
Fremmedspråk 4t.

Engelsk, geografi, matematikk, naturfag og samfunnsfag er avsluttende og standpunktkarakteren kommer på vitnemålet. Elevene kan trekkes ut til enten muntlig eller skriftlig eksamen i ett avsluttende fag.

Fellesfag Vg2
Eldre historie 2t.
Kroppsøving 2t.
Norsk 4t.
Matematikk 3t.
Fremmedspråk 4t.

Matematikk og fremmedspråk er avsluttende og standpunktkarakteren kommer på vitnemålet. Matematikk som fellesfag utgår for elever som velger programfagene matematikk R1 eller S1. Elevene skal trekkes ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen i ett avsluttende fag.

Fellesfag Vg3
Nyere historie 4t.
Kroppsøving 2t.
Norsk 6t.
Religion og etikk 3t.

Alle fag er avsluttende. Elevene skal trekkes ut til tre skriftlige eksamener, hvorav norsk hovedmål er en av dem, og én muntlig eksamen.

 

Valg av programområde og programfag

Elevene velger et programområde til Vg2.
Vi har realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.
To programfag fra det valgte programområdet, må leses over to år.
Velger du matematikk R1 eller S1 utgår fellesfaget i matematikk.
Alle programfagene på Valler har et omfang på 5 uketimer.
Alle elever må ha fag tilsvarende minst 90 uketimer over tre år.

 

Eksempler på gyldige fagkombinasjoner


Programområde for realfag

Vg2

Matematikk R1
Fysikk 1
Internasjonal engelsk
Kjemi 1

Vg3
Matematikk R2
Fysikk2
Samfunnsfaglig engelsk

I tillegg kommer obligatoriske fellesfag på Vg2 og Vg3


Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2
Psykologi 1
Rettslære 1
Matematikk S1
Sosiologi og sosialantropologi

Vg3
Psykologi 2
Rettslære 2
Matematikk S2

I tillegg kommer obligatoriske fellesfag på Vg2 og Vg3

 

 

Kontaktpersoner

SAN

Brage Sandmoen

Assisterende rektor

Underviser i historie

E-post brage.sandmoen@valler.vgs.no

Tlf: 91773907(m.) / 67805750

Tom Tallak Solbu

Studieleder

Underviser i matematikk

E-post Tom.Tallak.Solbu@valler.vgs.no

Tlf: 67805750