Realfag Vg2

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og andre realfag. Det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskole og universiteter, for eksempel innen realfag og medisin og i naturvitenskaplige og teknologiske fag.

Mennesket har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er vi kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i organismer, naturen og i universet.

Med unntak av matematikk handler realfagene om modellering. Gjennom eksperimenter og hypotesetesting oppnår vi økt innsikt. Matematikk er verktøyet vi bruker til å beskrive fenomenene.

Er du utforskende og analytisk, liker å eksperimentere og resonere kan realfag være retningen for deg.

Programfag på Valler


Biologi 1 og Biologi 2

Fysikk 1 og Fysikk 2

Kjemi 1 og Kjemi 2

Matematikk R1 og Matematikk R2
Matematikk S1 og Matematikk S2
Matematikk X (ikke tilbud skoleåret 2019/20)

Teknologi og forskningslære 1

Programmering og modellering

Les mer om programfagene her (PDF: 12 k)

Les mer om programmering og modellering her (PDF: 1.1 MB)

 

 

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Hjelde

Avdelingsleder for realfag

Underviser i matematikk

E-post ann-kristin.hjelde@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

Tom Tallak Solbu

Studieleder

Underviser i matematikk

E-post Tom.Tallak.Solbu@valler.vgs.no

Tlf: 67805750