Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Vi lever i dag i en global virkelighet full av utfordringer, konflikter og muligheter for enkeltmennesker og samfunn. For deg som gjerne vil lære mer om mennesker som sosiale vesener, tilbyr Valler vgs flere spennende programfag. De handler om språk og kultur, individ og samfunn, makt og politikk, historie og filosofi, lov og rett, psykologi og økonomi. Gjennom arbeid med disse fagene blir du godt forberedt til mange forskjellige utdanningsveier og yrkesmuligheter senere i livet. Vårt kjennemerke er god undervisning, varierte arbeidsmetoder og motiverte og aktive elever.

Fremmedspråk

På Valler vgs tilbyr vi spansk, tysk og fransk som fellesfag på nivå 2. På nivå 1 har vi kun tysk. Vi har også tilbud om fordypning i fremmedspråk som programfag på nivå 3 i samarbeid med naboskolene våre.

Vårt fokus er at språkopplæring dreier seg om kulturforståelse like mye som språklæring. Derfor har alle nivå 2-elever tilbud om en ukes ekskursjon til enten Nice, Granada eller Göttingen i starten av Vg2. Disse turene er ikke obligatoriske, men er et viktig supplement til undervisningen. Turene gjennomføres i skolens regi, og elevene bor i vertsfamilier for mest mulig språklig og kulturelt utbytte.

Engelsk

Engelsk er et gjennomgående fag fra grunnskolen, men ikke et obligatorisk fag utover Vg1. Hvis elevene vil styrke sin kompetanse i engelsk, må de velge programfagene vi tilbyr på Vg2 og Vg3.

 

Programfag på Valler

Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelskspråklig litteratur og kultur (Tilbys ikke i skoleåret 2019/20)

Historie og filosofi 1
  
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter 

Psykologi 1 og Psykologi 2

Rettslære 1 og Rettslære 2

Økonomistyring
Økonomi og ledelse

Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2


Les mer om programfagene her (PDF: 133 k)

 

Kontaktpersoner

Live Marie Toft Sundbye

Undervisningsleder

Underviser i samfunnsøkonomi

E-post Live.Marie.Toft.Sundbye@valler.vgs.no

Tlf: 93094421(m) /67805750

SAN

Brage Sandmoen

Assisterende rektor

Underviser i historie

E-post brage.sandmoen@valler.vgs.no

Tlf: 91773907(m.) / 67805750

Tom Tallak Solbu

Studieleder

Underviser i matematikk

E-post Tom.Tallak.Solbu@valler.vgs.no

Tlf: 67805750