Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Gjennom arbeid med disse fagene blir du godt forberedt til mange forskjellige utdanningsveier og yrkesmuligheter senere i livet. Vårt kjennemerke er god undervisning, varierte arbeidsmetoder og motiverte og aktive elever.

Programfag på Valler

Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk 
Engelskspråklig litteratur og kultur (ikke tilbud skoleåret 2018/19)

Historie og filosofi 1 
 
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 1 og Psykologi 2

Rettslære 1 og Rettslære 2

Økonomistyring
Økonomi og ledelse

Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2

Les mer om programfagene her (PDF: 133 k)

Kontaktpersoner

Live Marie Toft Sundbye

Undervisningsleder

Underviser i samfunnsøkonomi

E-post Live.Marie.Toft.Sundbye@valler.vgs.no

Tlf: 93094421(m) /67805750

SAN

Brage Sandmoen

Assisterende rektor

Underviser i historie

E-post brage.sandmoen@valler.vgs.no

Tlf: 91773907(m.) / 67805750

Tom Tallak Solbu

Studieleder

Underviser i matematikk

E-post Tom.Tallak.Solbu@valler.vgs.no

Tlf: 67805750