Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Alle fagene på Vg1 er obligatoriske fellesfag som gir deg en bred fagkunnskap du spesialiserer videre i Vg2 og Vg3. Du kan velge mellom teoretisk og praktisk matematikk og du viderefører det fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen, enten fransk, spansk eller tysk på nivå 2.

Obligatoriske fellesfag på Vg1

Engelsk 5t.
Geografi 2t.
Kroppsøving 2t.
Matematikk (P eller T) 5t.
Naturfag 5t.
Norsk 4t.
Samfunnsfag 3t.
Fremmedspråk 4t.

Engelsk, geografi, matematikk, naturfag og samfunnsfag er avsluttende og standpunktkarakteren kommer på vitnemålet. Elevene kan trekkes ut til enten muntlig eller skriftlig eksamen i ett avsluttende fag.

Kontaktpersoner

Tom Tallak Solbu

Studieleder

Underviser i matematikk

E-post Tom.Tallak.Solbu@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

SAN

Brage Sandmoen

Assisterende rektor

Underviser i historie

E-post brage.sandmoen@valler.vgs.no

Tlf: 91773907(m.) / 67805750