Kunst, design og arkitektur

I fremtidens samfunn trenger vi folk som er gode til det å skape nytt, for verden trenger nye løsninger. Denne evnen utvikles både i "Kunst og visuelle virkemidler" og i "Design og arkitektur".

Bli et skapende menneske!

Du får utvikle dine kreative evner.

Koblingen mellom estetisk-skapende fag og tradisjonelle,akademiske fag gir deg unik kompetanse som er nyttig i videre studier og jobb.

Du får jobbe praktisk.

 

Les mer om faget Kunst og visuelle virkemidler. (PDF: 970.1 kB)

Les mer om faget Design og arkitektur. (PDF: 1.7 MB)